Trang chủ » Nông dân Việt thử nghiệm thành công máy bay tự chế

Nông dân Việt thử nghiệm thành công máy bay tự chế

(Ngày đăng: 19-11-2016 15:21:45)
icon facebook   icon google plus  
Nông dân tự chế máy bay đã thử nghiệm thành công. Đây cũng được xem là một nhân tài có đầu óc khoa học của nước nhà vậy!