• Bảng giá xe Zip mới của Piaggio

    Bảng giá xe Zip mới của Piaggio

    Piaggio Zip là dòng xe tay ga có mức giá thấp nhất của Piaggio Việt Nam. Tuy vậy, bảng giá xe Zip mới của Piaggio có giá khá cao tại thị trường Việt.

Bài viết liên quan