• Lái xe
  • Đơn xin đi học lái xe được viết cụ thể như thế nào?

Đơn xin đi học lái xe được viết cụ thể như thế nào?

Bạn đang muốn đăng ký học và thi sát hạch lấy giấy phép lái xe nhưng chưa biết phải viết đơn xin đi học lái xe cụ thể như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn cách viết đơn đăng ký học và thi sát hạch lái xe các hạng nhé!

Để làm đơn xin đi học lái xe, bạn cần phải điền đầy đủ các thông tin chi tiết theo mẫu đơn cơ bản cụ thể như sau:

 

 
 

 

Ảnh màu

3x4 cm

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, SÁT HẠCH

ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

 

                       Kính gửi:  Sở Giao thông Vận tải…………………………….

 

Tôi là:…………………………………Quốc tịch:……………………………

Sinh ngày:………..tháng……….năm...............

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:………………………………………………………………..

Số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu):………………………………… ……

Cấp ngày……..tháng…….năm…….. Nơi cấp:……………………………… …

Đã có giấy phép lái xe số:………………………………..hạng…………………..

Do………………………………cấp ngày……...tháng……..năm………………

Đề nghị cho tôi được học, dự thi sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng:……………

Hồ sơ kèm theo đơn gồm có:

- 01 giấy chứng nhận sức khoẻ

- 06 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm

- Bản photocopy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu)

- Các tài liệu khác có liên quan gồm:............……………………………………………………

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

                                                                                …….., ngày…….tháng……năm.........

                                                                                       NGƯỜI LÀM ĐƠN 

                                                                                      (ký và ghi rõ họ tên)

* Lưu ý:

1. Nội dung họ và tên người làm đơn trong mục “Tôi là” cần phải viết tay hoặc đánh máy bằng chữ IN HOA.

2. Phần ảnh màu (cả ảnh màu nộp kèm theo đơn) cần được chụp đúng theo quy định cụ thể:

Đơn xin đi học lái xe được viết cụ thể như thế nào?

Trên đây là nội dung đơn xin đi học lái xe các hạng để bạn tham khảo, chúc bạn sớm đạt được mục tiêu mà mình mong muốn nhé!