• Bảng giá xe
  • Bảng giá tất cả các loại xe tay ga tại Việt Nam

Bảng giá tất cả các loại xe tay ga tại Việt Nam

Choixe.net cập nhật bảng giá tất cả các loại xe tay ga tại Việt Nam hiện nay, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Dưới đây là thông tin về bảng giá tất cả các loại xe tay ga của các hãng xe chính thức tại Việt Nam, cụ thể gồm có: Giá xe Honda; Giá xe Yamaha; Giá xe Suzuki; Giá xe SYMGiá xe Piaggio, mời bạn cùng tìm hiểu.

Bảng giá tất cả các loại xe tay ga tại Việt Nam

1. Bảng giá tất cả các loại xe tay ga Honda:

Hiện nay, bảng giá các tất cả các loại xe tay ga của Honda gồm có 5 dòng sản phẩm làm nên tên tuổi của Honda Việt Nam với mức giá giao động từ 30 đến 80 triệu đồng (Để tham khảo chi tiết sản phẩm, mời bạn click vào liên kết kèm theo bên dưới).

Bảng giá tất cả các loại xe tay ga tại Việt Nam

Giá xe Air Blade

Bảng giá tất cả các loại xe tay ga tại Việt Nam

Giá xe SH

Bảng giá tất cả các loại xe tay ga tại Việt Nam

Giá xe PCX

Bảng giá tất cả các loại xe tay ga tại Việt Nam

Giá xe Vision

 

Bảng giá tất cả các loại xe tay ga tại Việt Nam

Giá xe Lead

Bảng giá tất cả các loại xe tay ga tại Việt Nam

Đẳng cấp đến từ dòng xe tay ga Honda SH cao cấp

2. Bảng giá tất cả các loại xe tay ga Yamaha:

Hiện nay, bảng giá tất cả các loại xe tay ga của Yamaha chủ yếu tập trung vào các dòng xe nổi bật của hãng với mức giá giao động từ mức 27 đến 52,8 triệu đồng (Để tham khảo chi tiết sản phẩm, mời bạn click vào liên kết kèm theo bên dưới).

Bảng giá tất cả các loại xe tay ga tại Việt Nam

Giá xe NVX

Bảng giá tất cả các loại xe tay ga tại Việt Nam

Giá xe Janus

Bảng giá tất cả các loại xe tay ga tại Việt Nam

Giá xe Grande

Bảng giá tất cả các loại xe tay ga tại Việt Nam

Giá xe Acruzo

Bảng giá tất cả các loại xe tay ga tại Việt Nam

Giá xe Luvias

Bảng giá tất cả các loại xe tay ga tại Việt Nam

Giá xe Nouvo

Bảng giá tất cả các loại xe tay ga tại Việt Nam

Giá xe Nozza

Bảng giá tất cả các loại xe tay ga tại Việt Nam

Cảm hứng hoàn toàn mới từ dòng xe Yamaha NVX 155 Fi mới

3. Bảng giá tất cả các loại xe tay ga Suzuki:

Hiện nay, bảng giá tất cả các loại xe tay ga của Suzuki gồm có 4 sản phẩm với mức giá giao động từ 24,5 – 32 triệu đồng (Để tham khảo chi tiết sản phẩm, mời bạn click vào liên kết kèm theo bên dưới).

Bảng giá tất cả các loại xe tay ga tại Việt Nam

Giá xe Impulse

Bảng giá tất cả các loại xe tay ga tại Việt Nam

Giá xe Hayate

Bảng giá tất cả các loại xe tay ga tại Việt Nam

Giá xe Skydrive

Bảng giá tất cả các loại xe tay ga tại Việt Nam

Giá xe UA125-T

Bảng giá tất cả các loại xe tay ga tại Việt Nam

Impulse một trong những sản phẩm toàn diện của Suzuki Việt Nam

4. Bảng giá tất cả các loại xe tay ga SYM:

Hiện nay, bảng giá tất cả các loại xe tay ga của SYM bao gồm 5 sản phẩm với mức giá từ 23 đến 44 triệu đồng (Để tham khảo chi tiết sản phẩm, mời bạn click vào liên kết kèm theo bên dưới).

Bảng giá tất cả các loại xe tay ga tại Việt Nam

Giá xe Shark

Bảng giá tất cả các loại xe tay ga tại Việt Nam

Giá xe Elizabeth

Bảng giá tất cả các loại xe tay ga tại Việt Nam

Giá xe Passing

Bảng giá tất cả các loại xe tay ga tại Việt Nam

Giá xe Venus

 

Bảng giá tất cả các loại xe tay ga tại Việt Nam

Giá xe Victoria

Bảng giá tất cả các loại xe tay ga tại Việt Nam

Shack một phiên bản xe tay ga hoàn toàn nổi bật tự SYM

5. Bảng giá tất cả các loại xe tay ga Piaggio:

Hiện tại, bảng giá tất cả các loại xe tay ga của Piaggio ở Việt Nam có 4 sản phẩm chính thức với mức giá từ 29 đến 147,3 triệu đồng (Để tham khảo chi tiết sản phẩm, mời bạn click vào liên kết kèm theo bên dưới).

Bảng giá tất cả các loại xe tay ga tại Việt Nam

Giá xe Beverly

Bảng giá tất cả các loại xe tay ga tại Việt Nam

Giá xe Liberty 

Bảng giá tất cả các loại xe tay ga tại Việt Nam

Giá xe Fly

Bảng giá tất cả các loại xe tay ga tại Việt Nam

Giá xe Zip

Bảng giá tất cả các loại xe tay ga tại Việt Nam

Piaggio Beverly phong cách Italia cực chất với giá 147,3 triệu đồng tại Việt Nam

Trên đây là bảng giá tất cả các loại xe tay ga tại Việt Nam hiện nay với mức giá được đề nghị bởi hãng sản xuất, giá bán lẻ thực tế có thể có sự chênh lệch tùy vào nhu cầu khách hàng và chính sách kinh doanh của đại lý ở từng địa phương khác nhau.

Tổng hợp: P.K./.